Dogodki

ISFP: RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV NA PODROČJU BOJA PROTI FINANCIRANJU TERORIZMA V EU V LETU 2020

23.09.2020

Generalni direktorat Evropske komisije za migracije in notranje zadeve je v okviru instrumenta za finančno podporo na področju policijskega sodelovanja, preprečevanja kriminala in boja proti njemu ter obvladovanja kriz objavil javni razpis, namenjen sofinanciranju mednarodnih projektov na področju boja proti financiranju terorizma v EU v letu 2020.

 

Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe javnega in zasebnega prava, ki imajo sedež v eni od držav, ki sodelujejo v ISFP instrumentu, ter izpolnjujejo razpisne pogoje. Zahteva se partnerstvo med najmanj dvema organizacijama iz dveh različnih držav. Sodelujejo lahko tudi mednarodne organizacije. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

 

 

Vir: CNVOS 2020.

Domača stran razpisa