Dogodki

ISFP: RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV NA PODROČJU BOJA PROTI RADIKALIZACIJI V LETU 2020

24.07.2020

Generalni direktorat Evropske komisije za migracije in notranje zadeve je v okviru instrumenta za finančno podporo na področju policijskega sodelovanja, preprečevanja kriminala in boja proti njemu ter obvladovanja kriz objavil javni razpis, namenjen sofinanciranju mednarodnih projektov na področju boja proti radikalizaciji, ki vodi v terorizem in nasilni ekstremizem, za leto 2020.

 
Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo javni organi in neprofitne pravne osebe zasebnega prava, ki imajo sedež v eni od držav, ki sodelujejo v ISFP instrumentu. Kot partnerji lahko sodelujejo tudi profitne pravne osebe in mednarodne organizacije ter organizacije iz držav Zahodnega Balkana. Zahteva se partnerstvo med najmanj tremi organizacijami iz treh različnih upravičenih držav. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

 

 

Vir: CNVOS 2020.

Domača stran razpisa