Dogodki

ISFP: RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV NA PODROČJU PREPREČEVANJA TRGOVINE Z LJUDMI ZA LETO 2021

20.11.2020

Generalni direktorat Evropske komisije za migracije in notranje zadeve je v okviru instrumenta za finančno podporo na področju policijskega sodelovanja, preprečevanja kriminala in boja proti njemu ter obvladovanja kriz objavil javni razpis, namenjen sofinanciranju mednarodnih projektov na področju preprečevanja trgovine z ljudmi z naslavljanjem kulture nekaznovanja za leto 2021.

 

Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo neprofitne pravne osebe javnega in zasebnega prava iz držav članic EU, ki sodelujejo v ISFP instrumentu. Zahteva se partnerstvo med najmanj dvema organizacijama iz dveh različnih držav. Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo.

 

Vir: CNVOS 2020.

Domača stran razpisa