Dogodki

JAVNI POZIV MK ZA SOFINANCIRANJE DRŽAVNE JAVNE SLUŽBE MUZEJEV V POOBLAŠČENEM MUZEJU

21.11.2019

Ministrstvo za kulturo je objavilo javni poziv za sofinanciranje tistih pooblaščenih muzejev, ki niso javni zavod, iz proračunskih sredstev Ministrstva za kulturo v letu 2020.

 
 
Upravičeni prijavitelji

Pogoji za sodelovanje prijaviteljev na javnem pozivu so naslednji:

  • - da ima prijavitelj veljavno pooblastilo Vlade Republike Slovenije za izvajanje državne javne službe muzejev;
  • - da prijavitelj ni javni zavod;
  • - da ima prijavitelj, če je bil pogodbena stranka ministrstva v letu 2019, izpolnjene vse pogodbene obveznosti do ministrstva;
  • - da prijavitelj ne prijavlja istega programa, ki je bil že posredovan ali izbran na drugem programskem ali projektnem razpisu oziroma pozivu Ministrstva za kulturo ali drugih neposrednih ali posrednih proračunskih uporabnikov, za sofinanciranje v letu 2020;
  • - da prijavitelj zagotavlja javno dostopnost sofinanciranega programa.

 

 

Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

 

Vir: CNVOS 2019.

Domača stran razpisa