Dogodki

JAVNI RAZPIS FUNDACIJE ZA ŠPORT ZA SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH PROGRAMOV, RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU, ŠPORTNIH PRIREDITEV IN PROMOCIJE ŠPORTA TER DRUŽBENE IN OKOLJSKE ODGOVORNOSTI V ŠPORTU V LETU 2020

25.10.2019

Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev športnih programov,  programov razvojne dejavnosti v športu, programov športnih prireditev in promocije športa ter programov družbene in okoljske odgovornosti v športu v letu 2020.

 

Za razpis v okvirni višini  6.375.000 EUR se razpiše:

  • - za področje športnih programov (tekmovalni šport; šport za vse): 4.820.350 EUR,
  • - za področje razvojne dejavnosti v športu (statusne pravice športnikov in strokovna podpora programom; založništvo v športu; informacijska in komunikacijska tehnologija na področju športa): 971.550 EUR,
  • - za področje športnih prireditev in promocije športa (športne prireditve, javno obveščanje v športu, športna dediščina in muzejska dejavnost v športu): 510.000 EUR,
  • - za področje družbene in okoljske odgovornosti v športu: 73.100 EUR.
 
 
Upravičeni prijavitelji

Na razpisu lahko kandidirajo osebe iz prvega odstavka 3. člena Pravilnika o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (Ur.l. RS, št. 72/17).

Domača stran razpisa