Dogodki

JAVNI RAZPIS MDDSZ ZA FINANCIRANJE RAZPISANIH VSEBIN CENTROV ZA DRUŽINE V LETIH 2021–2025

23.12.2020

Predmet javnega razpisa je financiranje izvajanja vsebin centrov za družino kot podporne mreže v lokalnem okolju, namenjene vsem družinskim članom, ki živijo v različnih oblikah družin oziroma se nahajajo v različnih življenjskih obdobjih. Razpisane vsebine bodo financirane v obdobju od 1. 3. 2021 do 31. 12. 2025.

 

Namen javnega razpisa je vzpostavitev mreže izvajalcev, ki izvajajo razpisane vsebine centrov za družine z namenom zagotavljanja kakovostnega preživljanja prostega časa, pridobivanja socialnih veščin, starševskih kompetenc, nudenju pomoči pri vzpostavljanju medsebojnih odnosov v lokalnem okolju ter podpore družini kot celoti.

 

Razpisane vsebine so:

  • izobraževalne in praktične delavnice na temo razvijanja pozitivnega starševstva
  • izvajanje počitniških aktivnosti za otroke in organizirane delavnice za otroke oziroma mladostnike
  • svetovanje z namenom izboljšanja sposobnosti obvladovanja čustev, gradnje pozitivne samopodobe, učenje reševanja raznovrstnih problemov, ipd.
 
 
Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavi: - pravna oseba (društvo, zavod, socialno podjetje), ki ima v ustanovitvenem aktu določeno neprofitno delovanje; - je na dan prijave registrirana za opravljanje vsaj ene izmed naslednjih dejavnosti: SKD 85.510 - Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije; SKD 85.59 – Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje; SKD 85.6 – Pomožne dejavnosti za izobraževanje; SKD 88 – Socialno varstvo brez nastanitve; SKD 93.299 - Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas; SKD 94. 991 – dejavnosti invalidskih organizacij ali je njeno delovanje na področju prijavljenih vsebin določeno v okviru statuta ali drugega temeljnega akta organizacije; - ter izpolnjuje druge razpisne pogoje.

 

Vir: CNVOS 2020.

Domača stran razpisa