Dogodki

JAVNI RAZPIS MINISTRSTVA ZA KULTURO »RAZVOJ SLOVENŠČINE V DIGITALNEM OKOLJU – JEZIKOVNI VIRI IN TEHNOLOGIJE«

10.12.2019

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja večletne operacije za gradnjo jezikovnih virov in tehnologij. Ministrstvo za kulturo bo v okviru tega javnega razpisa sofinanciralo en raziskovalno-razvojni projekt, sestavljen iz več sklopov:

 

  • - vzdrževanje in nadgradnja korpusov,
  • - govorne tehnologije,
  • - semantični viri in tehnologije,
  • - strojno prevajanje,
  • - terminološki portal,
  • - vzdrževanje infrastrukturnega centra za jezikovne vire in tehnologije.

 

Na javnem razpisu bo izbran en konzorcij izvajalcev.

 
 
Upravičeni prijavitelji

Upravičenci javnega razpisa so univerze, raziskovalne organizacije in podjetja, povezani v konzorcij. Društva niso upravičenci javnega razpisa, lahko pa posamezniki v projektu sodelujejo kot podizvajalci oziroma pogodbeni partnerji. Na javni razpis se lahko prijavi konzorcij partnerjev, ki mora biti sestavljen iz:

  • - vsaj dveh raziskovalnih organizacij – vsaj ene s sedežem v KRVS in vsaj ene s sedežem v KRZS –, ki so lahko javne raziskovalne organizacije v Republiki Sloveniji ali druge raziskovalne organizacije, ki so vodene kot samostojne raziskovalne organizacije v evidencah Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in niso ustanovljene po Zakonu o gospodarskih družbah ter
  • - enega ali več podjetij s sedežem v KRVS in
  • - enega ali več podjetij s sedežem v KRZS.

 

Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

 
 
Dobro je vedeti

Informativni dan o razpisu bo predvidoma v torek, 10. 12. 2019, ob 10. uri. Morebitna sprememba termina bo na spletu pravočasno objavljena, zato je potrebno spremljati spletno stran MK.

 

Vir: CNVOS 2019.

Domača stran razpisa