Dogodki

JAVNI RAZPIS MZ ZA ANALIZO PROGRAMOV SKUPINSKE OBNOVITVENE REHABILITACIJE INVALIDOV ZA LETO 2018 S PROJEKCIJO ZA LETO 2019

09.07.2019

Predmet razpisa je analiza programov skupinske obnovitvene rehabilitacije invalidov za leto 2018 s projekcijo za leto 2019.

 

Cilji:

 • - Analiza programov skupinske obnovitvene rehabilitacije invalidov za leto 2018 s projekcijo za leto 2019, ki vključuje podatke o skupini in številu oseb, ki jim je rehabilitacija namenjena, zdravstvenem položaju te skupine, dostopnosti do medicinskih pripomočkov in zdravstvenih storitev, obsegu zdravstvenih storitev, načinu izbora udeležencev rehabilitacije, vsebini programa rehabilitacije, zadovoljstvu uporabnikov, izboljšanju ponudbe rehabilitacije;
 • - informiranje zdravstvenih delavcev in javnosti o zdravstveni problematiki ciljne skupine;
 • - zmanjševanje neenakosti pri dostopnosti in obsegu zdravstvenih storitev.

 

 

Prednostna področja:

 • - skrb za izvajanje kvalitetne obnovitvene rehabilitacije;
 • - oblikovanje in udejanjanje inovativnih modelov in metod pomoči na področju zdravja ciljni skupini;
 • - izobraževanje izvajalcev zdravstvenih storitev;
 • - predlogi za izboljšanje sistemske ureditve glede zdravstvenega položaja ciljne skupine.
 • - Strateške usmeritve:
 • - Akcijski program za invalide 2014–2021 (sprejet na Vladi RS, 9. 1. 2014).
 
 
 
Upravičeni prijavitelji
 

Pogoji za pridobitev sredstev in prijavo sklopa:

 • - Vlagatelj je izbrani organizator skupinske obnovitvene rehabilitacije, izbran s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
 • - Vsaj 20 % za sofinanciranje mora prijavitelj zagotoviti iz drugih nacionalnih/regionalnih/lokalnih javnih virov ali lastnega prispevka v obliki financiranja ali dela, ki ga navede v prijavi.

 

Vir: CNVOS 2019.

Domača stran razpisa