Dogodki

JAVNI RAZPIS MZ ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NEPOSREDNE POMOČI, SVETOVANJA IN OSKRBE ŽRTEV TRGOVINE Z LJUDMI, KI JIH IZVAJAJO HUMANITARNE ORGANIZACIJE V LETU 2019

09.07.2019

Predmet razpisa so programi neposredne pomoči, ozaveščanja, svetovanja in oskrbe žrtev trgovine z ljudmi s ključnim ciljem: zagotavljanje zdravja.

 

Prednostna področja:

  • - skrb za zdravje, preprečevanje poslabšanja zdravstvenega in psihosocialnega stanja žrtev;
  • - povezovanje različnih akterjev pri načrtovanju, zagovorništvu in izvajanju celovite obravnave žrtev, izmenjava dobrih praks doma in v tujini;
  • - oblikovanje in udejanjanje inovativnih modelov in metod pomoči na področju zdravja ciljni skupini;
  • - izobraževanje izvajalcev zdravstvenih storitev.
 
 
Upravičeni prijavitelji

 

Pogoji za pridobitev sredstev in prijavo sklopa:

 

  • - Vlagatelj ima status humanitarne organizacije na podlagi Zakona o humanitarnih organizacijah in sedež v Republiki Sloveniji. Vlogi mora biti predložena kopija odločbe o statusu humanitarne organizacije Ministrstva za zdravje ali Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
  • - Vlagatelj je pravno, finančno in poslovno sposoben za izvedbo prijavljenega programa. Vlagatelj v vlogi navede projekte, ki jih je preko razpisov izvedel/oziroma izvajal v tekočem letu.
  • - Vsaj 20 % za sofinanciranje mora prijavitelj zagotoviti iz drugih nacionalnih/regionalnih/lokalnih javnih virov ali lastnega prispevka v obliki financiranja ali dela, ki ga navede v prijavi.

 

 

Vir: CNVOS 2019.

Domača stran razpisa