Dogodki

JAVNI RAZPIS ŠTIPENDIJ AD FUTURA ZA ŠTUDIJ V TUJINI ZA LETO 2021

18.01.2021

Predmet javnega razpisa je štipendiranje izbranih vlagateljev za študij na tujih izobraževalnih ustanovah za posamezno stopnjo izobraževanja in pridobitev javno veljavne listine ali diplome na izbranih študijskih področjih.

 

Upravičeni prijavitelji

Na javni razpis se lahko prijavi vlagatelj, ki je državljan Republike Slovenije s prebivališčem v Republiki Sloveniji ali ima katerega od drugih statusov, opredeljenih v 12. členu ZŠtip-1. Vsak vlagatelj mora za pridobitev štipendije izpolnjevati tudi vse druge v razpisni dokumentaciji navedene pogoje.

 

Vir: CNVOS 2021.

Domača stran razpisa