Dogodki

JAVNI RAZPIS ZA 2. UKREP: POMOČ ZA PRENOS ZNANJA IN INFORMIRANJE NA PODROČJU PREDELAVE TER S KMETIJSTVOM POVEZANEGA DELOVANJA NA PODEŽELJU ZA LETO 2020

06.03.2020

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja strokovnih prireditev, ki spodbujajo prenos znanja in informiranja ljudi na podeželju, na področju predelave in s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju, ki niso predmet primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov, v skladu z Uredbo 1407/2013/EU po namenih A in B, v okviru nevladnih in nepridobitnih oblik sodelovanja kmetov v zvezah, združenjih in društvih, povezanih s kmetijstvom.

 

Vir: CNVOS 2020.

Domača stran razpisa