Dogodki

JAVNI RAZPIS ZA 4. UKREP UREDBE: POMOČ NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM PRI ORGANIZACIJI STROKOVNIH IN JUBILEJNIH DOGODKOV ZA LETO 2020

06.03.2020

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe strokovnega ali jubilejnega dogodka, ki pripomore k boljši prepoznavnosti slovenskega kmetijstva in gozdarstva, za nepridobitno organizacijo, ki deluje na področju kmetijstva ali gozdarstva.

 
 
Upravičeni prijavitelji

Vlagatelj je nepridobitna pravna oseba, ki deluje na področju kmetijstva ali gozdarstva. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

 

Vir: CNVOS 2020.

Domača srtran razpisa