Dogodki

Javni razpis za dodelitev sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Šmartno ob Paki v letu 2019

01.03.2019

Od 27.2.2019 do vključno 26.3.2019 za ukrepe 1,3,4,5,6 in do vključno 30.8.2019 za ukrep 2, je objavljen Javni razpis za dodelitev sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Šmartno ob Paki, in sicer za naslednje ukrepe:

  1. pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo OBRAZEC_1_2019,
  2. pomoč za plačilo zavarovalnih premij OBRAZEC_2_2019,
  3. pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji (de minimis) OBRAZEC_3_2019,
  4. pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja (de minimis) OBRAZEC_4_2019,
  5. pomoč za gozdarstvo (de minimis) OBRAZEC_5_2019,
  6. podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja (ostali ukrepi) OBRAZEC_6_2019.

 

Vsebina Javnega razpisa je objavljena tukaj-JR KMETIJSTVO 2019. Obrazci za vse ukrepe so objavljeni poleg vsakega posameznega ukrepa.

Domača stran razpisa