Dogodki

JAVNI RAZPIS ZA IZBOR IZVAJALCEV PROGRAMOV SOCIALNE VKLJUČENOSTI ZA OBDOBJE OD 2020 DO VKLJUČNO 2024, KI JIH BO SOFINANCIRALO MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

25.10.2019

Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev programov socialne vključenosti, ki jih bo sofinanciralo ministrstvo za obdobje od 2020 do vključno 2024, in so opredeljeni v 35. členu Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov. Programi socialne vključenosti so socialni programi, namenjeni podpori, ohranjanju in razvijanju invalidovih delovnih sposobnosti.

Domača stran razpisa