Dogodki

JAVNI RAZPIS ZA IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV V VIŠJEM STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU IN IZOBRAŽEVALCEV V NEFORMALNIH IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMIH ZA ODRASLE OD 2020 DO 2022

29.06.2020

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov izpopolnjevanja za zaposlene, ki so prepoznani kot ustrezen kader za opravljanje izobraževalnega dela v programih višjega strokovnega izobraževanja ali v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle, ter sofinanciranje priprave strokovnih podlag za sistemsko spremljanje potreb po izpopolnjevanju.

 

Sofinanciranje programov izpopolnjevanja za zaposlene in priprava strokovnih podlag je razdeljeno na naslednja sklopa:

  • - Sklop A: sofinanciranje izvedbe vsaj treh različnih programov izpopolnjevanja za udeležence VIŠ in priprava strokovnih podlag.
  • - Sklop B: sofinanciranje izvedbe vsaj treh različnih programov izpopolnjevanja za udeležence NIPO in priprava strokovnih podlag.

 

Upravičeni prijavitelji

Prijavitelj se na javni razpis za izvedbo operacije prijavi v obliki konzorcija kot poslovodeči konzorcijski partner in odda vlogo na javni razpis v imenu vseh konzorcijskih partnerjev.

 

Na Sklop A lahko kot poslovodeči konzorcijski partner kandidira Skupnost višjih strokovnih šol in javni zavod, ki izvaja višješolski študijski program. Konzorcijski partner v tem sklopu je lahko javni zavod, ki izvaja višješolski študijski program in zasebna višja strokovna šola.

 

Na Sklop B iz točke 5 tega javnega razpisa lahko kot poslovodeči konzorcijski partner kandidira skupnost javnih organizacij za izobraževanje odraslih in javna organizacija za izobraževanje odraslih. Konzorcijski partner je lahko javna organizacija za izobraževanje odraslih, zasebna organizacija za izobraževanje odraslih in društvo, katerega glavna dejavnost je strokovno delo na področju izobraževanja odraslih, ki ima dejavnost izobraževanja odraslih opredeljeno v svojem temeljnem aktu in ima status društva v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja.

 

Vir: CNVOS 2020.

Domača stran razpisa