Dogodki

JAVNI RAZPIS ZA ODKUP DOKUMENTARNIH AVDIOVIZUALNIH DEL NEODVISNIH PRODUCENTOV 2020-3

20.11.2020

Predmet javnega razpisa je odkup slovenskih avdiovizualnih del, dva dokumentarna filma in enega dokumentarnega portreta o Josipu Jurčiču za televizijsko predvajanje, dolžine 50 minut, ki so izvorno producirana s strani neodvisnih producentov. Na podlagi tega razpisa odkupljena AV dela bo Radiotelevizija Slovenija predvajala v svojih programih v skladu z zakonom, ki ureja področje medijev.

 
 
Upravičeni prijavitelji

Prijavitelj projekta je lahko le neodvisni producent po zakonu, ki ureja medije oziroma AV medijske storitve. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.7

 

Vir: CNVOS 2020.

Domača stran razpisa