Dogodki

JAVNI RAZPIS ZA ODKUP IZOBRAŽEVALNO-DOKUMENTARNIH AVDIOVIZUALNIH DEL NEODVISNIH PRODUCENTOV 2020–2

06.02.2020

Predmet tega javnega razpisa je odkup slovenskih avdiovizualnih del, 1 x serija izobraževalno – dokumentarnih oddaj na temo »Gorništvo in alpinizem« (3 deli dolžine 25 minut) za televizijsko predvajanje, ki je izvorno producirana s strani neodvisnih producentov. Na podlagi tega razpisa odkupljeno AV delo bo Radiotelevizija Slovenija predvajala v svojih programih v skladu z zakonom, ki ureja področje medijev.

 
 
Upravičeni prijavitelji

Prijavitelj projekta je lahko le neodvisni producent po zakonu, ki ureja medije oziroma AV medijske storitve. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

 

Vir: CNVOS 2020.

Domača stran razpisa