Dogodki

Javni razpis za podelitev priznanj Stanka Bloudka za leto 2017

12.06.2017

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport poziva organe in organizacije na področju športa (Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez, nacionalne in druge športne zveze, športna društva), druge organizacije ter posameznike, da predlagajo kandidate za dobitnike priznanj Stanka Bloudka za leto 2017.

 

Bloudkova priznanja so najvišja priznanja Republike Slovenije, ki se podeljujejo za delo in dosežke na področju športa. Odbor za podeljevanje Bloudkovih priznanj vsako leto podeli največ tri Bloudkove nagrade in deset Bloudkovih plaket. Prejemniki Bloudkovih priznanj so lahko posamezniki, športne ekipe ali organizacije.

 

A) Bloudkove nagrade se podeljujejo za:
– izjemen prispevek k razvoju slovenskega športa,
– vrhunski mednarodni dosežek,
– življenjsko delo v športu.

 

B) Bloudkove plakete se podeljujejo za:
– pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa,
– pomemben tekmovalni dosežek,
– življenjsko delo v športu,
– pomemben prispevek k razvoju in popularizaciji določene športne panoge oziroma športa v Sloveniji.

 

Rok prijave: 16. 12. 2017

Domača stran razpisa