Dogodki

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI NEVLADNIH ORGANIZACIJ V JAVNEM INTERESU NA PODROČJU VOJNIH VETERANOV, ZA LETO 2021

23.12.2020

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dejavnosti nevladnih organizacij v javnem interesu na področju vojnih veteranov iz sredstev državnega proračuna za leto 2021.

 
Upravičeni prijavitelji

Na podlagi Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18) in ZVV se na razpis lahko prijavi nevladna organizacija, ki:

  • ima status nevladne organizacije v javnem interesu na področju vojnih veteranov;
  • izpolnjuje pogoje iz Pravilnika o merilih;
  • ima poravnane vse obveznosti izhajajoče iz morebitnega prejšnjega pogodbenega razmerja z Ministrstvom za obrambo v zvezi s sofinanciranjem dejavnosti na področju vojnih veteranov.
Domača stran razpisa