Dogodki

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PODNEBNIH PROJEKTOV NA PODROČJU IZVAJANJA ALPSKE KONVENCIJE V LETU 2019 IN 2020

10.09.2019

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja na področju izvajanja Alpske konvencije na lokalni in regionalni ravni, ki izhajajo iz okvirne konvencije, deklaracij in njenih izvedbenih protokolov ter sledijo usmeritvam Večletnega programa dela 2017-2022, s poudarkom na prispevkih k ciljem Alpskega sistema podnebnih ciljev 2050 (vsebinah povezanih z ukrepi za blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe) na vsebinskih področjih in za aktivnosti, kot izhajajo iz razpisne dokumentacije.

 
 
Upravičeni prijavitelji

Upravičeni prijavitelji na javni razpis so društva, zavodi, ustanove, občine in regionalne razvojne agencije, in sicer:

  • - društva in zasebni zavodi, ki delujejo na območju Alpske konvencije v Republiki Sloveniji ter sodijo v okvir Alpske konvencije zaradi svoje geografske lege in zaradi vsebin delovanja iz 3. in 4. točke tega razpisa in/ali so člani mrež Alpske konvencije, in/ali predstavljajo posamezno alpsko mrežo v Sloveniji;
  • - javni zavodi, ki so člani mrež Alpske konvencije (Mreže zavarovanih območij v Alpah ALPARC), ali/in imajo status Info točke Alpske konvencije v Sloveniji;
  • - občine, ki so članice mrež Alpske konvencije (Omrežje občin »Povezanost v Alpah«, Društva »Alpsko mesto leta«, član mreže Bergsteigeigerdoefer, Povezanost v Alpah);
  • - regionalne razvojne agencije, ki imajo status Info točke Alpske konvencije v Sloveniji.

 

Upravičeno območje sedeža organizacij, ki se prijavljajo za izvajanje projektov je območje veljavnosti Alpske konvencije v Republiki Sloveniji. Preglednica geografskega območja veljavnosti Alpske konvencije v Sloveniji je dostopna na spletnem naslovu:

http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/mednarodno_sodelovanje/alpska_konvencija/alpska_konvencija_v_sloveniji/obmocje_alpske_konvencije/     

 

Prijavitelj mora v projekt vključiti najmanj 1 (eno) lokalno partnersko organizacijo ali lokalno skupnost (projektni partner) z območja Alpske konvencije. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.  

 

Vir: CNVOS 2019.

Domača stran razpisa