Dogodki

Javni razpis za sofinanciranje prireditev, projektov in dogodkov v Mestni občini Celje, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Celje ali proračuna Republike Slovenije za leto 2018

29.01.2018

Predmet razpisa so prireditve, projekti in dogodki, ki prispevajo k promociji mesta in večajo njegovo prepoznavnost v lokalnem in mednarodnem okolju. Obravnavane bodo vloge za enkratne prireditve, dogodke in projekte, ki se bodo izvajali in zaključili v letu 2018.Prireditve, dogodki in projekti ne smejo biti predmet drugih financiranj iz proračuna MOC ali proračuna Republike Slovenije ter pomenijo pomemben prispevek pri zadovoljevanju javnih potreb in prepoznavnosti občine.

 

 

Rok prijave: 18. 4. 2018

Domača stran razpisa