Dogodki

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NA PODROČJU VOJNIH INVALIDOV IN ŽRTEV VOJNEGA NASILJA V LETU 2021 IN V LETU 2022

23.12.2020

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov nevladnih organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju  vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja, z namenom in ciljem dopolnitve organizirane podpore vojnim invalidom in žrtvam vojnega nasilja. S sofinanciranjem se podpira tudi kontinuiteta delovanja nevladnih organizacij na področju vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja.

 

Sofinancirani bodo programi:

  • Program rehabilitacije in vključevanja vojnih invalidov v družbo na področju vojnih invalidov
  • Program ohranjanja zgodovinskega izročila o okoliščinah in trpljenju žrtev vojnega nasilja na področju žrtev vojnega nasilja
  • Program socialno - zdravstvenega varstva na področju vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja
 
 
 
Upravičeni prijavitelji

Nevladna organizacija mora izpolnjevati naslednje pogoje:

  • najmanj 2 leti pred objavo tega javnega razpisa je delovala v javnem interesu na področju vojnih invalidov ali na področju žrtev vojnega nasilja;
  • ni vključena v zvezo ali združenje, ki ima status nevladne organizacije v javnem interesu na področju vojnih invalidov ali na področju žrtev vojnega nasilja;
  • ima izdelan finančni načrt, iz katerega so razvidni vsi prihodki in odhodki za redno delovanje;
  • ni v postopku prenehanja ali izbrisa iz registra društev;
  • ima izpolnjene vse pogodbene obveznosti po pogodbah o sofinanciranju programov nevladnih organizacij, sklenjene z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v preteklih obdobjih.
Domača stran razpisa