Dogodki

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NEPOSREDNE POMOČI, SVETOVANJA IN OSKRBE RANLJIVIH, OGROŽENIH OSEB TER BOLNIKOV Z REDKIMI BOLEZNIMI, KI JIH IZVAJAJO HUMANITARNE ORGANIZACIJE V LETU 2019

27.11.2018

Namen javnega razpisa je sofinanciranje programov neposredne pomoči, svetovanja in oskrbe zdravstvenih stisk in težav ranljivih, ogroženih oseb ter bolnikov z redkimi boleznimi za leto 2019.

 

Razpis ima tri samostojne in ločene sklope:

  • - SKLOP 1: Programi neposredne pomoči, svetovanja in oskrbe oseb brez urejenega zdravstvenega zavarovanja

 

  • - SKLOP 2: Programi neposredne pomoči, ozaveščanja in svetovanja romskim mladostnicam, ženskam in otrokom s ključnim ciljem: zagotavljanje kvalitetnejšega življenja in zdravja

 

  • - SKLOP 3: Programi neposredne pomoči, ozaveščanja, svetovanja in oskrbe ogroženih, izključenih, ranljivih skupin ter bolnikov z redkimi boleznimi s ključnim ciljem: zagotavljanje kvalitetnejšega življenja in zdravja

 

 

Upravičeni prijavitelji

Vlagatelj ima status humanitarne organizacije na podlagi Zakona o humanitarnih organizacijah in sedež v Republiki Sloveniji. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

 

Rok prijave: 7. 12. 2018.

 

Vir: CNVOS 2018.

Domača stran razpisa