Dogodki

Javni razpis za sofinanciranje programov preprečevanja in obvladovanja okužbe s HIV in drugih spolno prenosljivih okužb

27.03.2017

Ministrstvo za zdravje je objavilo javni razpis za sofinanciranje programov preprečevanja in obvladovanja okužbe s HIV in drugih spolno prenosljivih okužb za leta 2017, 2018 in 2019.

 

Predmet razpisa so programi preprečevanja in obvladovanja okužbe s HIV in drugih spolno prenosljivih okužb, ki se izvajajo na naslednjih področjih:
1. Programi preprečevanja HIV in drugih spolno prenosljivih okužb med skupinami z najvišjim tveganjem, preprečevanje diskriminacije in stigmatizacije v povezavi z okužbo s HIV ter opolnomočenje oseb, ki živijo s HIV.


2. Programi testiranja na okužbo s HIV in druge spolno prenosljive okužbe s svetovanjem in vrstniško podporo v skupnosti za moške, ki imajo spolne odnose z moškimi.

 

Poseben poudarek razpisa je dan spodbujanju sodelovanja in partnerstva med organizacijami, ki se ukvarjajo s preprečevanjem in obvladovanjem okužbe s HIV in drugih spolno prenosljivih okužb ter preprečevanjem tvegane spolnosti.

 

Vlagatelj je neprofitna pravna oseba zasebnega prava, ustanovljena na podlagi Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) in Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), ki ima sedež v Republiki Sloveniji ter izpolnjuje druge razpisne pogoje.

 
 
Rok za prijavo je 21.4.2017.
Domača stran razpisa