Dogodki

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTA KOMUNIKACIJSKE KAMPANJE ZA ZMANJŠEVANJE/ODPRAVLJANJE MEDGENERACIJSKIH STEREOTIPOV IN SPODBUJANJE MEDGENERACIJSKEGA SODELOVANJA NA DELOVNEM MESTU

25.10.2019

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje enega projekta, v okviru katerega bo na področju medgeneracijskega sodelovanja na delovnem mestu in sobivanja generacij, oblikovana in izvedena obširna komunikacijska kampanja, z namenom zmanjševanja/odpravljanja medgeneracijskih stereotipov.

 

Javni razpis predvideva sofinanciranje projektnih aktivnosti, ki se bodo izvajale v okviru sledečih faz:

  • - priprava komunikacijske kampanje,
  • - izvedba komunikacijske kampanje, ki bo vključevala med drugim izvedbo raznovrstnih izobraževalnih vsebin, namenjenih osnovnošolcem, dijakom, študentom in zaposlenim,
  • - izvedba promocijske aktivnosti v okviru katere bo podjetjem/organizacijam, ki sprejemajo/vzpodbujajo sodelovanje različnih generacij in uvajajo nove dobre prakse medgeneracijskega sodelovanja, podeljeno priznanje,
  • - evalvacija projektnih aktivnosti z izvedbo zaključne konference,
  • - upravljanje projekta.

 

V okviru javnega razpisa bo sofinanciran en  prijavljeni projekt. Izbrani projekt bo izvajal prijavitelj sam ali skupaj s projektnimi partnerji. Projektne aktivnosti se bodo izvajale na območju celotne Slovenije.

Domača stran razpisa