Dogodki

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE SLOVENSKEGA DELA DVOSTRANSKIH ALI TRISTRANSKIH SKUPNIH RAZISKOVALNIH PROJEKTOV NA TEMO SARS-COV-2/COVID-19 KJER FWF DELUJE V VLOGI VODILNE AGENCIJE

21.04.2020

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje slovenskega dela dvostranskega ali tristranskega skupnega raziskovalnega projekta na tematskem področju SARS-CoV-2/COVID-19. V skupnem dvostranskem raziskovalnem projektu sodelujeta avstrijski in slovenski vodja projekta, v skupnem tristranskem raziskovalnem projektu poleg njiju sodeluje tudi češki, luksemburški, nemški, poljski ali švicarski vodja projekta.  

 

ARRS bo sofinancirala slovenski del skupnih dvostranskih ali tristranskih raziskovalnih projektov, ki bodo na javnem razpisu Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF) kot skupni raziskovalni projekti pozitivno ocenjeni in predlagani v sofinanciranje. Cilj javnega razpisa je spodbuditi mednarodne raziskave povezane s  SARS-CoV-2/COVID-19 na vseh raziskovalnih področjih.

 

Upravičeni prijavitelji

Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije, ki so vpisane v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi ARRS ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z zakonom in s predpisi ARRS. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

 

 

Vir: CNVOS 2020.

Domača stran razpisa