Dogodki

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE SLOVENSKEGA DELA DVOSTRANSKIH ALI TRISTRANSKIH SKUPNIH RAZISKOVALNIH PROJEKTOV NA TEMO SARS-COV-2/COVID-19, KJER SNSF DELUJE V VLOGI VODILNE AGENCIJE

13.05.2020

Predmet javnega razpisa za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov, kjer SNSF (Swiss National Science Foundation) deluje v vlogi vodilne agencije, je sofinanciranje slovenskega dela dvostranskega ali tristranskega skupnega raziskovalnega projekta na tematskem področju SARS-CoV-2/COVID-19. V skupnem dvostranskem raziskovalnem projektu sodelujeta švicarski in slovenski vodja projekta, v skupnem tristranskem raziskovalnem projektu poleg njiju sodeluje tudi avstrijski, češki, luksemburški, nemški, ali južnotirolski vodja projekta.  ARRS bo sofinancirala slovenski del skupnih dvostranskih ali tristranskih raziskovalnih projektov, ki bodo na javnem razpisu SNSF, kot skupni raziskovalni projekti pozitivno ocenjeni in predlagani v sofinanciranje.

 

Upravičeni prijavitelji

Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije, ki so vpisane v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi ARRS ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z zakonom in s predpisi ARRS. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

 

Vir: CNVOS 2020. 

Domača stran razpisa