Dogodki

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Dobrna za leto 2019

01.04.2019

Občina Dobrna razpisuje nepovratna finančna sredstva za podporo ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja za leto 2019 v skupni višini 18.800,00 EUR.

 

Sredstva se dodelijo za naslednje ukrepe:

UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo

UKREP 4: Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih

UKREP 5: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis

UKREP 6: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja – de minimis

UKREP 7: Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja – ostali ukrepi.

 

Rok za prijavo na javni razpis je 29. 4. 2019 do 12.00 ure.

Domača stran razpisa