Dogodki

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE ZNANSTVENORAZISKOVALNEGA SODELOVANJA MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN FRANCOSKO REPUBLIKO V OKVIRU PROGRAMA PROTEUS V LETIH 2020 IN 2021

04.02.2019

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in francoskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte Proteus v letih 2020 in 2021 na skupno dogovorjenih prednostnih področjih: matematika, fizika, kemija, biologija, medicina, vede o zemlji in vesolju, inženirstvo, informacijsko-komunikacijske tehnologije,  agronomija in živilska industrija, družboslovje in humanistika

Domača stran razpisa