Dogodki

JAVNI RAZPIS ZA ŠTIPENDIJE ZA SPECIALIZIRANE POKLICE V KULTURI 2020/2021 ZA USPOSABLJANJE ALI IZOBRAŽEVANJE V TUJINI

09.06.2020

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje štipendij za usposabljanje ali izobraževanje v tujini za specializirane poklice v kulturi s pričetkom sofinanciranja v časovnem obdobju med 1. 9. 2019 in 31. 10. 2021.

 

Sredstva bodo namenjena za štipendije za usposabljanje ali izobraževanje v tujini za pridobitev dodatnih znanj, potrebnih za opravljanje specializiranih poklicev v kulturi, ki traja od 3 do 12 mesecev v časovnem obdobju med 1. 9. 2019 in 31. 10. 2021, za katerega institucija usposabljanja ali izobraževanja izda potrdilo o zaključenem programu.

 

Upravičeni prijavitelji

Prijavitelj mora imeti stalno prebivališče v Republiki Sloveniji; ne sme biti starejši od vključno 29 let (upošteva se letnica rojstva 1991); izobraževalni obisk v tujini ne sme temeljiti na katerem izmed evropskih programov mobilnosti; v času štipendiranja ne sme biti upravičen do katere izmed štipendij iz zakona, ki ureja štipendiranje v Republiki Sloveniji, ali do štipendije oziroma drugih prejemkov za študij oziroma usposabljanje ali izobraževanje iz državnega ali občinskih proračunov Republike Slovenije ali evropskih sredstev. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Domača stran razpisa