Dogodki

JAVNI VEČLETNI RAZPIS ZA IZBOR IZVAJALCEV IN SOFINANCIRANJE REVIJALNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2020–2022

21.11.2019

Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev in sofinanciranje revijalnih programov za obdobje 2020–2022. JAK bo revijalne programe podpirala v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji in vsebinskimi usmeritvami:

 

  • - izdajanje kakovostnih revij za otroke, mladino in odrasle (kulturne, literarne, humanistične revije in specializirane revije za različna področja umetnosti) z nacionalnim dosegom;
  • - spodbujanje izvirne literarne ustvarjalnosti, kritiške in strokovne refleksije;
  • - spodbujanje avtorskih in založniških standardov;
  • - spodbujanje raznolikosti revijalne produkcije ter zagotavljanje javnosti manj zastopanih vsebin;
  • - spodbujanje javnega diskurza in kulture javnega dialoga;
  • - zagotavljanje in večanje dostopnosti kakovostne revijalne produkcije.
 
 
 
Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavi pravna oseba zasebnega prava, ki je najmanj tri leta registrirana za izdajateljsko dejavnost, razen v primeru, da je novoustanovljena pravna oseba zasebnega prava pravni naslednik pravne osebe zasebnega prava, ki ga je v obdobju 2016–2019 sofinancirala JAK in nadaljuje z izvajanjem sofinanciranega revijalnega programa. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

 

Vir: CNVOS 2019.

Domača stran razpisa