Dogodki

JAVNO NAROČILO EU: OCENJEVANJE IN RAZŠIRJANJE REZULTATOV RAZPISOV S PODROČJA SOCIALNIH INOVACIJ, KI SE FINANCIRAJO IZ PROGRAMA EASI

05.08.2020

Generalni direktorat Evropske Komisije za zaposlovanje, socialne zadeve in enake možnosti je objavil javno naročilo »Ocenjevanje in razširjanje rezultatov razpisov s področja socialnih inovacij, ki se financirajo iz Programa Evropske unije za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI) za obdobje 2014–2020«.

 

Študija bo zagotovila pregled prednosti/slabosti, inovativne vsebine, metodološke zasnove, dodane vrednosti EU, vpliva na področje politike in potenciala za povečanje obsega socialnega eksperimentiranja, ki se izvaja v okviru programa EaSI. Eden od ciljev je opredeliti ugodne pogoje in dejavnike, ki preprečujejo razvoj in vključevanje socialnih inovacij/eksperimentiranja. Drugi cilj je analizirati potencialne sinergije med prihodnjima dvema sklopoma ESS+ in zagotoviti smernice za ustrezna merila za oddajo, odnose v zvezi z upravljanjem in praktične mehanizme za olajšanje povečanja in prenosa uspešnih projektov, preskušenih v okviru neposrednega upravljanja, v deljeno upravljanje. Nadaljnje dejavnosti, ki jih zajema to javno naročilo, se nanašajo na razširjanje rezultatov socialnega eksperimentiranja, ki se financira iz programa EaSI, vključno z organizacijo večjega zaključnega seminarja.

 

Vir: CNVOS 2020.

Domača stran razpisa