Dogodki

JAVNO NAROČILO EU: ŠTUDIJA O SOCIALNIH STORITVAH S POSEBNIM POUDARKOM NA OSEBNIH CILJNO USMERJENIH SOCIALNIH STORITVAH, NAMENJENIH LJUDEM V STISKI

02.06.2020

Generalni direktorat Evropske komisije za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje je objavil javno naročilo za izdelavo študije o socialnih storitvah s posebnim poudarkom na osebnih ciljno usmerjenih socialnih storitvah, namenjenih ljudem v stiski.

 

Cilj te študije je opisati sektor socialnih storitev v širšem kontekstu storitev splošnega interesa. V študiji bo opredeljeno, kako so se socialne storitve razvile, vključno z različnimi vlogami, skupinami uporabnikov in ponudniki. Namen študije je socialne storitve kategorizirati na podlagi njihovih funkcij, ciljev in skupin uporabnikov. V okviru študije bodo podrobnejše proučene osebne ciljno usmerjene storitve. Opredeljene bodo njihove vrste in opisane bodo posebne vloge v zvezi z doseganjem pozitivnega socialnega učinka za ljudi v stiski. Cilj študije bo opredeliti vlogo te skupine socialnih storitev pri izvajanju stebra socialnih pravic. Proučeno bo, kako bi se lahko spremljali dostop, kakovost in doseganje pozitivnega socialnega učinka (v skladu z zadevnim stebrom).

 

Vir: CNVOS 2020.

 

Domača stran razpisa