Dogodki

JAVNO NAROČILO: IZVEDBA RAZISKAVE O POTREBAH NA PODROČJU INTEGRACIJE DELAVCEV IZ DRUGIH DRŽAV ČLANIC EU V SLOVENIJI

19.03.2019

Zavod za zaposlovanje je objavil javno naročilo za izvedbo  raziskave o potrebah na področju integracije delavcev iz drugih držav članic EU v Sloveniji.

 

Namen raziskave je predvsem opraviti analizo obstoječega stanja na področju morebitne diskriminacije na podlagi državljanstva in integracije delavcev EU v družbeno in delovno okolje ter s konkretnimi predlogi prispevati k razvoju in izvajanju integracijskih programov in drugih pomoči pri integraciji delavcev EU s ciljem lažjega uresničevanja pravic delavcev in lažje integracije.

 

Vir: CNVOS 2019.

Domača stran razpisa