Dogodki

JAVNO NAROČILO: MONITORING MORSKIH HABITATNIH TIPOV NATURA 2000 V SLOVENSKEM MORJU

29.07.2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javno naročilo za izvedbo monitoringa morskih habitatnih tipov Natura 2000 v slovenskem morju 2020-2022. Cilj kartiranja je pridobiti primerno kakovostno informacijo o stanju izbranih bentoških habitatnih tipov v skladu s 5. točko 4. člena Uredbe o izvajanju ukrepov in tehnične pomoči iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 20142020 in e. točko 40. člena Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo.

 

Vir: CNVOS 2020.

Domača stran razpisa