Dogodki

JUSTICE: RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV NA PODROČJU KREPITVE PRAVIC OSUMLJENCEV ALI OBDOLŽENCEV KAZNIVIH DEJANJ TER PRAVIC ŽRTEV KAZNIVIH DEJANJ ZA LETO 2019

22.01.2019

Generalni direktorat Evropske komisije za pravosodje, svobodo in varnost je v okviru programa za pravosodje objavil javni razpis za sofinanciranje mednarodnih projektov na področju krepitve pravic osumljencev ali obdolžencev kaznivih dejanj (sklop 1) ter pravic žrtev kaznivih dejanj (sklop 2) za leto 2019.

 
 
Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe javnega in zasebnega prava iz držav upravičenk v okviru programa za pravosodje, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. Zahteva se partnerstvo med organizacijami iz najmanj dveh različnih upravičenih držav. Sodelujejo lahko tudi mednarodne organizacije. Glede drugih zahtev glej razpisno dokumentacijo.

 

Vir: CNVOS 2019.

Domača stran razpisa