Dogodki

MEDIA: PRIPRAVLJALNI UKREP »PODNASLAVLJANJE EVROPSKIH KULTURNIH TV VSEBIN«

10.12.2018

Generalni direktorat Evropske komisije za komunikacijske mreže, vsebine in tehnologijo je objavil javni razpis, namenjen podpori inovativnim načinom podnaslavljanja evropskih kulturnih TV vsebin.

 
 
Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe javnega in zasebnega prava iz držav članic EU, ki zagotavljajo nelinearne avdiovizualne medijske storitve . Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.  

 

Vir: CNVOS 2018.

Domača stran razpisa