Dogodki

MEHANIZEM UNIJE NA PODROČJU CIVILNE ZAŠČITE: SOFINANCIRANJE VAJ NA PODROČJU CIVILNE ZAŠČITE V LETU 2019

25.02.2019

Generalni direktorat Evropske komisije za humanitarno pomoč in civilno zaščito (ECHO) je v okviru finančnega mehanizma za civilno zaščito objavil javni razpis, namenjen sofinanciranju vaj na področju civilne zaščite z namenom hitrejše odzivnosti in bolj usklajenega delovanja v letu 2019.

 

Upravičeni prijavitelji

Nepovratna sredstva se lahko dodelijo pravnim osebam, za katere velja zasebno ali javno pravo, iz držav upravičenk v okviru mehanizma Unije na področju civilne zaščite (države članice EU, Islandija, Norveška, Makedonija, Črna gora, Srbija, Turčija). Sodelujejo lahko tudi mednarodne organizacije. V okviru zunanjega proračuna lahko sodelujejo tudi naslednje države: Albanija, Bosna in Hercegovina, Kosovo, Armenija, Azerbajdžan, Belorusija, Gruzija, Moldavija, Ukrajina, Alžirija, Egipt, Izrael, Jordanija, Libanon, Libija, Maroko, Palestina ter Tunizija. Sodelujejo lahko tudi mednarodne organizacije. Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo.

 

Vir: CNVOS 2019.

Domača stran razpisa