Dogodki

OBZORJE 2020: ERC SUBVENCIJE ZA SINERGIJE ZA LETO 2019

11.09.2018

V okviru prednostne naloge »odlična znanost« programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 je objavljen razpis za zbiranje predlogov, in sicer za ERC subvencije za sinergije za leto 2019.

 

ERC subvencije za sinergije so namenjene podpori 2-4 odličnih raziskovalcev z njihovimi skupinami, da združijo svoja komplementarna znanja in vire na nov način tako, da skupaj rešijo zahteven raziskovalni problem. Cilj je odkrivanje novih znanj na presečišču znanstvenih ved ter uporaba novih metod in tehnik pri raziskovalnem delu.

 
Upravičeni prijavitelji

Do finančnih sredstev v okviru programa Obzorje 2020 so upravičeni:

(a) vsak pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljen v skladu s pravom Unije;

(b) vsaka mednarodna evropska interesna organizacija;

(c) vsak pravni subjekt s sedežem v tretji državi, ki je navedena v delovnem programu. Specifični pogoji sodelovanja za ta razpis so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

 

Vir: CNVOS 2018.

Domača stran razpisa