Dogodki

OBZORJE 2020: RAZPISI NA PODROČJU AVTOMATIZACIJE CESTNEGA PROMETA ZA LETO 2019

22.11.2018

V okviru prednostne naloge »družbeni izzivi« programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 se 4. decembra odpreta nova javna razpisa na področju avtomatizacije cestnega prometa za leto 2019.

 

Upravičeni prijavitelji

Do finančnih sredstev v okviru programa Obzorje 2020 so upravičeni:

(a) vsak pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljen v skladu s pravom Unije;

(b) vsaka mednarodna evropska interesna organizacija;

(c) vsak pravni subjekt s sedežem v tretji državi, ki je navedena v delovnem programu. Specifični pogoji sodelovanja za ta razpis so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

 

Rok prijave: 25. 4. 2018

 

Vir: CNVOS 2018

Domača stran razpisa