Dogodki

OBZORJE 2020: RAZPISI NA PODROČJU POSPEŠEVANJA RAZVOJA IN UPORABE NOVIH TEHNOLOGIJ IN INOVATIVNIH REŠITEV ZA VOZILA ZA LETO 2019

22.11.2018

V okviru prednostne naloge »družbeni izzivi« programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 se 4. decembra odprejo novi javni razpisi v okviru teme »pameten, okolju prijazen in integriran promet«, in sicer za področje pospeševanja razvoja in uporabe novih tehnologij in inovativnih rešitev za vozila, za leto 2019.

 
 
Upravičeni prijavitelji

Do finančnih sredstev v okviru programa Obzorje 2020 so upravičeni:

(a) vsak pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljen v skladu s pravom Unije;

(b) vsaka mednarodna evropska interesna organizacija;

(c) vsak pravni subjekt s sedežem v tretji državi, ki je navedena v delovnem programu. Specifični pogoji sodelovanja za ta razpis so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

 

Rok prijave: 25. 4. 2019.

 

Vir: CNVOS 2018.

Domača stran razpisa