Dogodki

OBZORJE 2020: RAZPISI ZA SOFINANCIRANJE RAZISKOVALNIH IN DEMONSTRACIJSKIH PROJEKTOV NA PODROČJU UPRAVLJANJA ZRAČNEGA PROMETA ZA LETO 2019

13.05.2019

V okviru programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 je bilo 30. aprila objavljenih 31 javnih razpisov za sofinanciranje raziskovalnih in demonstracijskih projektov na področju upravljanja zračnega prometa za leto 2019:

 

 
 
 
Upravičeni prijavitelji

Do finančnih sredstev v okviru programa Obzorje 2020 so upravičeni:

(a) vsak pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljen v skladu s pravom Unije;

(b) vsaka mednarodna evropska interesna organizacija;

(c) vsak pravni subjekt s sedežem v tretji državi, ki je navedena v delovnem programu. Specifični pogoji sodelovanja za ta razpis so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

 

Vir: CNVOS 2019.

Domača stran razpisa