Dogodki

ODNOSI MED DELODAJALCI IN DELOJEMALCI TER SOCIALNI DIALOG: RAZPIS EU ZA PODPORO SOCIALNEMU DIALOGU V LETU 2020

02.04.2020

Generalni direktorat Evropske komisije za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje je v okviru postavke »odnosi med delodajalci in delojemalci ter socialni dialog« objavil razpis za podporo socialnemu dialogu v letu 2020.

 
 
 
Upravičeni prijavitelji

Glavni prijavitelj mora biti organizacija socialnih partnerjev na evropski, nacionalni ali regionalni ravni, uradni sedež teh organizacij mora biti v eni od držav članic Evropske unije, kot partnerji pa se lahko prijavijo tudi organizacije s sedežem v eni od držav kandidatk. Če prijavitelj ni organizacija socialnih partnerjev na evropski ravni, se zahteva partnerstvo med organizacijami iz več držav. Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo.

 

Vir: CNVOS 2020.

Domača stran razpisa