Dogodki

PETI RAZPIS SKLADA ZN ZA ŽRTVE TRGOVINE Z LJUDMI ZA SOFINANCIRANJE MANJŠIH PROJEKTOV POMOČI ŽRTVAM TRGOVINE Z LJUDMI

14.12.2020

Skrbniški sklad ZN za žrtve trgovine z ljudmi je 1. decembra objavil peti razpis za sofinanciranje manjših projektov pomoči žrtvam trgovine z ljudmi v vrednosti do 20 000 ameriških dolarjev. Podprti bodo projekti neposredne pomoči žrtvam trgovine z ljudmi, na primer programi zdravstvene pomoči, materialne pomoči, nudenje kratkoročne nastanitve ipd.

 

Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije, ki izvajajo programe pomoči žrtvam trgovine z ljudmi, pri čemer morajo imeti te organizacije najmanj eno leto delovnih izkušenj na tem področju. Gre za globalni razpis, upoštevani bodo predlogi projektov, ki se bodo izvajali v državah izvora, tranzicijskih državah in ciljnih državah. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Domača stran razpisa