Dogodki

PI: SOFINANCIRANJE ENEGA PROJEKTA NA PODROČJU SPODBUJANJA TER ZAŠČITE ODPRTEGA, BREZPLAČNEGA IN VARNEGA KIBERNETSKEGA PROSTORA V EU IN TRETJIH DRŽAVAH

14.12.2020

V okviru instrumenta partnerstva za sodelovanje s tretjimi državami je objavljen javni razpis, v okviru katerega bo podprt en projekt na področju spodbujanja ter zaščite odprtega, brezplačnega in varnega kibernetskega prostora, ki v celoti spoštuje evropske vrednote demokracije, človekovih pravic in vladavine prava v EU in tretjih državah.

 

Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije, think tanki, raziskovalne organizacije ter specializirane agencije iz držav članic EU, drugih držav upravičenk v okviru Uredbe 236/2014 o določitvi skupnih pravil in postopkov za izvajanje instrumentov Unije za financiranje zunanjega delovanja ter držav upravičenk v okviru instrumenta partnerstva za sodelovanje s tretjimi državami. Sodelujejo lahko tudi mednarodne organizacije. Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo.

Domača stran razpisa