Dogodki

PODPORA MREŽAM CIVILNODRUŽBENIH ORGANIZACIJ V AFRIKI ZA DELOVANJE NA PODROČJU ZAGOVORNIŠTVA ZA VARSTVO IN SPODBUJANJE ČLOVEKOVIH PRAVIC

08.04.2020

Razpis je namenjen krepitvi zmogljivosti civilnodružbenih organizacij oziroma mrež civilnodružbenih organizacij v Afriki za učinkovitejše delovanje na področju zagovorništva za varstvo in spodbujanje človekovih pravic. Zahteva se partnersko sodelovanje med organizacijami iz Afrike in organizacijami iz EU.

 
 
Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo civilnodružbene organizacije in mreže CSO iz afriških držav ter držav članic EU. Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo.

 

Vir: CNVOS 2020.

Domača stran razpisa