Dogodki

PROGRAM UKREPOV NA PODROČJU ZDRAVJA: DRUGI SKLOP RAZPISOV ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV V LETU 2020

19.03.2020

CHAFEA - Izvajalska agencija za potrošnike, zdravje in hrano je 17. marca objavila drugi sklop javnih razpisov za sofinanciranje projektov v okviru Programa ukrepov na področju zdravja v letu 2020. Objavljeni so naslednji trije razpisi:

 

 

 

 
 
 
Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo zakonito ustanovljene organizacije, javni organi, organi javnega sektorja, zlasti raziskovalne in zdravstvene ustanove, univerze in visokošolske ustanove iz držav upravičenk v okviru programa ukrepov Evropske unije na področju zdravja. Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo.

 

 

Vir: CNVOS 2020.

Domača stran razpisa