Dogodki

RAZPIS EU ZA IZVAJANJE PRIPRAVLJALNEGA UKREPA »IZMENJAVA IN MOBILNOST V ŠPORTU«

31.05.2019

Splošni cilj tega ukrepa je osebju športnih organizacij (spremstvu športnikov) omogočiti, da z bivanjem za določen čas v tuji državi (v EU in zunaj nje) v okviru učne mobilnosti izboljša svoje kompetence in kvalifikacije ter pridobi nove spretnosti.

 

Priložnosti za učno mobilnost v tem okviru so namenjene:

  • - trenerjem in drugemu „osebju“ športnih organizacij (vključno s prostovoljci) – na področju profesionalnega športa,
  • - trenerjem in drugemu „osebju“ športnih organizacij (vključno s prostovoljci) – na področju množičnega športa.

 

Specifični cilj tega ukrepa je podpreti učno mobilnost in izmenjave ter spodbujati mednarodno razsežnost športa. Ukrep se bo zato izvajal s 5 različnimi sklopi:

  • - Sklop 1: sodelovanje z Zahodnim Balkanom
  • - Sklop 2: sodelovanje z vzhodnim partnerstvom
  • - Sklop 3: sodelovanje z Azijo
  • - Sklop 4: sodelovanje z Latinsko Ameriko
  • - Sklop 5: sodelovanje z Afriko
 
 
 
Upravičeni prijavitelji

 

Pri vseh sklopih so upravičeni projekti, ki jih prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednja merila:

  • - so javne ali zasebne organizacije s pravno osebnostjo, ki so dejavne na področju športa in telesnih dejavnosti ter organizirajo športne in telesne dejavnosti,
  • - imajo sedež v eni od držav članic EU.

 

 

Upravičene so samo dejavnosti, ki vključujejo udeležence vsaj 3 organizacij s sedežem v 3 različnih državah članicah EU (organizacija prijaviteljica in še 2 drugi organizaciji s sedežem v različnih državah članicah EU) in vsaj ene organizacije s sedežem na Zahodnem Balkanu, v državah vzhodnega partnerstva, Aziji, Latinski Ameriki ali Afriki.

 

Vir: CNVOS 2019.

Domača stran razpisa