Dogodki

RAZPIS EU ZA PODPORO PILOTNEMU PROJEKTU ZAŠČITE JUDOVSKIH POKOPALIŠČ V EVROPI: NADALJEVANJE PREDHODNIH RAZPISOV

03.03.2021

Generalni direktorat Evropske komisije za izobraževanje, mladino, šport in kulturo je objavil javni razpis za sofinanciranje enega pilotnega projekta "Zaščita judovskih pokopališč v Evropi: nadaljevanje procesa kartiranja, vključevanja zainteresiranih strani in ozaveščanja."

 

Pilotni projekt bo nadaljeval delo, opravljeno v okviru dveh predhodnih razpisov iz leta 2018 in leta 2019. Dejavnosti se morajo tako izvajati v državah, ki so sodelovale v predhodnih dveh razpisih, to so Litva, Slovaška, Poljska, Madžarska, Ukrajina in Gruzija, druge države članice EU in države evropskega sosedstva pa lahko v projektu sodelujejo, če je njihova vključitev smiselno utemeljena v razpisni prijavi.

 

Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe javnega in zasebnega prava iz držav upravičenk v okviru programa Ustvarjalna Evropa. Sofinancirajo se partnerski projekti, v katerih sodelujeta najmanj dve organizaciji. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

 

 

Vir: CNVOS 2021.

Domača stran razpisa