Dogodki

RAZPIS EU ZA SOFINANCIRANJE ENEGA PILOTNEGA PROJEKTA: MEDIJSKI SVETI V DIGITALNI DOBI

24.07.2020

Generalni direktorat Evropske komisije za komunikacijske mreže, vsebine in tehnologijo je objavil javni razpis za sofinanciranje enega konzorcija, ki bo z ozaveščanjem o posledicah in izzivih digitalnega razvoja prek foruma medijskega sveta prispeval k zaščiti svobode in pluralnosti medijev ter spodbujal strokovnost novinarskih vsebin, sočasno pa podpiral vstop samoregulativnih medijskih organov v spletni svet ter jim omogočal razprave z internetnimi posredniki in deležniki na področju internetnih medijev. Pilotni projekt bo pokrival države članice EU in države kandidatke.

 
Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo neprofitne organizacije javnega in zasebnega prava, univerze ter raziskovalne in izobraževalne institucije iz držav članic EU in držav kandidatk. Sodelujejo lahko tudi mednarodne organizacije. Zahteva se partnerstvo med najmanj dvema organizacijama. Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo.

Domača stran razpisa